You are here:Rodzicu,

niepokoi Cię rozwój Twojego dziecka, zgłoś się do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

która oferuje bezpłatną pomoc w zakresie:

- diagnozy potencjału rozwojowego małego dziecka od urodzenia,

- określenie możliwości pomocy dziecku i rodzinie,

- wsparcie rozwoju dziecka,

- opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

- nawiązywanie kontaktu z instytucjami udzielającymi pomocy dziecku i rodzinie.

 

BiP

Copyright © 2017

Template by Joomla Templates & Darmowe szablony Joomla.