BIP

Reklama

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOU DZIECKA

Czym jest wczesne spomaganie rozwoju?

Wczesne wspomaganie rozwoju to bezpłatne zajęcia, mające na celu stymulowanie rozwoju psychoruchowego i psychospołecznego dzieci z niepełnosprawnością. W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecko może uczestniczyć w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie. Wczesne wspomaganie to także objęcie wsparciem rodziny, aby jeszcze lepiej spełniała swoje funkcje i wspierała rozwój małych dzieci.

W jakiego rodzaju zajęciach terapeutycznych może uczestniczyć dziecko w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Dzieci realizujące wczesne wspomaganie rozwoju w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Niemodlinie uczestniczą w terapii psychologicznej, pedagogicznej. Terapia prowadzona jest również przez  specjalistów: oligofrenopedagoga, surdopedagoga lub tyflopedagoga. Dzieci mają u nas specjalistyczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i terapię pedagogiczną ukierunkowaną na przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

Wszystkie uczestniczące w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju objęte są terapią logopedyczną oraz elementami integracji sensorycznej i sensomotoryki.    Dzieciom, które wymagają szczególnego wsparcia w zakresie rozwoju umiejętności społecznych, oferujemy zajęcia w niewielkich grupach, prowadzonych przez psychologa i pedagoga. Ponadto, rodzicom i opiekunom naszych podopiecznych oferujemy możliwość uczestnictwa w zajęciach o charakterze instruktażowym, proponujemy udział w poradnictwie specjalistycznym oraz wychowawczym. Udzielamy porad w zakresie doboru sprzętu specjalistycznego oraz różnego rodzaju pomocy terapeutycznych, indywidualne wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych oraz możliwość uczestnictwa w terapii rodzin.

http://www.pppniemodlin.webhost.pl/images/stories/11.jpgKtóre dzieci mogę uczestniczyć w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju?

Do korzystania z zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju uprawnione są wszystkie dzieci niepełnosprawne oraz zagrożone niepełnosprawnością od momentu wykrycia niepełnosprawności do chwili rozpoczęcia przez dziecko nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

http://www.pppniemodlin.webhost.pl/images/stories/12.jpg

Jakie warunki formalne należy spełnić, by dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach wwrd?

Aby zapisać się do Poradni na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, należy posiadać aktualną opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Opinia ta jest dokumentem uprawniającym dziecko do korzystania z zajęć wczesnego wspomagania od dnia jej wydania do momentu rozpoczęcia przez nie nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania wydawane są przez zespoły orzekające, działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz przez zespoły opiniujące, działające w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

W celu starania się o wydanie opinii, należy złożyć w poradni wniosek, poparty odpowiednią dokumentacją. Na dokumentację tę powinna składać się przede wszystkim lekarska diagnoza o  niepełnosprawności (zaświadczenie wydane przez lekarza), inne diagnozy specjalistyczne (opinie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i in.) oraz opinia wychowawców dziecka z placówki, do której ono uczęszcza. Mogą być potrzebne dodatkowe badania specjalistyczne o czym poinformuje Państwa wyznaczony specjalista poradni. Prawidłowo przygotowany wniosek rodzice / prawni opiekunowie składają do Zespołu Orzekającego.

Zespół orzekający działający w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  złożony jest z lekarza, psychologa, pedagoga oraz innych specjalistów, zależnie od rodzaju niepełnosprawności dziecka. W celu uzyskania informacji dotyczących wymogów związanych z dokumentacją, jaką należy złożyć wraz z wnioskiem o wydanie opinii w naszej Poradni, należy skontaktować się z nami drogą telefoniczną lub e-mailową ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

Co wyróżnia zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju prowadzone w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Niemodlinie?

· Potrzeby każdego dziecka traktowane są u nas ze szczególną uwagą, bez pośpiechu. Osoby, które współpracują z nami  podkreślają, że w naszej Poradni szczególnie cenią sobie kameralną, domową atmosferę i atrakcyjne wyposażenie.

· Na każdym etapie planowania i realizacji wsparcia dla dziecka, Rodzice/Opiekunowie zaproszeni są do czynnego uczestnictwa w naszych działaniach. Rodzice/Opiekunowie mogą brać udział w zajęciach dziecka (o ile wskazują na to jego potrzeby rozwojowe) po to, by uczyć się nowych sposobów zabawy z dzieckiem w domu, by nieustannie wspierać jego rozwój. Dodatkowo, Rodzice/Opiekunowie mogą na własny wniosek korzystać u nas z oferty zajęć wspomagających, skierowanych bezpośrednio do nich (poradnictwo, zajęcia instruktażowe, indywidualne wsparcie psychologiczne, terapia rodzin).

· Oferujemy elastyczne, dostosowane do potrzeb Rodziców godziny spotkań.  Realizujemy różnorodne spotkania tematyczne.

· Pracuje u nas grono wyspecjalizowanych, sprawdzonych terapeutów. Zatrudniamy wyłącznie osoby posiadające specjalistyczne wykształcenie oraz doświadczenie w diagnozie i terapii małego dziecka. Wszyscy specjaliści dostępni są w jednym miejscu, bez konieczności korzystania z kilku instytucji jednocześnie. Każde z dzieci, niezależnie od tego, jakiego rodzaju terapię realizuje w naszej Poradni, ma przypisany zespół specjalistów, złożony z psychologa, pedagoga, logopedy oraz innego specjalisty. To oni, w trakcie regularnych zebrań zespołów wczesnego wspomagania stale wymieniają między sobą informacje, aby w sposób wielospecjalistyczny  i zintegrowany wspierać rozwój małych pacjentów..

· Rozpoczynając pracę z dzieckiem w ramach wczesnego wspomagania, każdorazowo realizujemy wielospecjalistyczne konsultacje, w oparciu o które planujemy terapię i opracowujemy dla dziecka indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju. Program jest systematycznie ewaluowany i dostosowywany do aktualnych potrzeb dziecka i jego rodziny.

· Dysponujemy specjalistycznym sprzętem i wyposażeniem niezbędnym do realizacji bardzo zróżnicowanego zakresu celów terapeutycznych. Nasze zaplecze sprzętowe systematycznie się powiększa i specjalizuje.

· Zespoły Wczesnego Wspomagania rozwoju dziecka są organizowane za zgodą i pod nadzorem Starostwa Powiatowego w Opolu, który jest Organem Prowadzącym dla naszej Placówki.

· Regularnie poddajemy naszą pracę ewaluacji w ramach wewnętrznego nadzoru pedagogicznego. Ponadto, podobnie jak każda placówka oświatowa, podlegamy nadzorowi pedagogicznemu ze strony Kuratorium Oświaty w Opolu.

Gdzie można uzyskać więcej informacji na temat zajęć wczesnegop wspomnagania rozwoju?

W razie pytań lub wątpliwości, dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju, zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego pod numerem 77 4 606 363 lub osobiście w Poradni: Niemodlin,  ul. Wojska Polskiego 5. Odpowiemy na Państwa pytania dotyczące wymogów formalnych, związanych ze staraniem się o realizację zajęć w ramach wczesnego wspomagania, a w przypadku braku możliwości zapewnienia Państwa dziecku adekwatnego wsparcia specjalistycznego, wskażemy Państwu dostępne możliwości w zakresie oferty innych tego typu placówek.

 

 

Licznik

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj13
mod_vvisit_counterWczoraj41
mod_vvisit_counterTydzień163
mod_vvisit_counterMiesiąc717
mod_vvisit_counterRazem41377

Dziś: Lip 18, 2019
Visitors Counter

Szukaj
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.