BIP

Reklama
Zadania PPP

Poradnia przyjmuje dzieci i młodzież z terenu Powiatu Opolskiego, a szczególności z przedszkoli, szkół i placówek z gmin: Dąbrowa, Komprachcice, Niemodlin, Prószków i Tułowice.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Niemodlinie udziela dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,

-  udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży,

- a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Poradnia realizuje swoje zadania poprzez:

1) porady i konsultacje;

2) udział w spotkaniach dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów;

3) udział w zebraniach rad pedagogicznych;

4) warsztaty;

5) grupy wsparcia;

6) wykłady i prelekcje;

7) prowadzenie mediacji;

8) interwencję kryzysową;

9) działalność informacyjno-szkoleniową.

Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

Poradnia wydaje:

opinie, orzeczenia bądź informacje. Dokumenty te są efektem wykonanej diagnozy.

 

 

 

Historia poradni

Poradnia została utworzona w roku 1969 przez Inspektora Oświaty w Niemodlinie jako Powiatowa Poradnia Wychowawczo Zawodowa w Niemodlinie.

Rejon działania  poradni pokrywał się z terenem działania Wydziału Oświaty w Niemodlinie i obejmował gminy: miasto i gmina Niemodlin, gm.iny:  Dąbrowa, Gracze, Tułowice, Łambinowice, Skorogoszcz. Pierwszym dyrektorem poradni był dr Jan Cieślik.

Dyrektorem Poradni w latach 1970-1991 była Pani Maria Jańczuk. W latach 1991 - 1992,  p. Bożena Czyczyło, a od roku 1992 do nadal - Jadwiga Wolak - Wawrzyniak.

Pierwsza siedziba poradni – Niemodlin, ul. Zawadzkiego nr 58 ( internat przy Zamku Niemodlińskim), a od roku 1975r . – w budynku miasta i gminy Niemodlin , ul Bohaterów Powstań Śląskich nr 37.

Od 03.05.1995r. poradnia zajmowała 8 pomieszczeń w budynku  byłej bursy  Zespołu Szkół w Niemodlinie , przy ul. Opolska 30 oraz krótko,  na czas remontu nowej siedziby - działała w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Niemodlinie.

Decyzją Nr 14 z dn. 27.08.1993r. wydaną przez Kuratora Oświaty ) na podst. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.06.1993r. z dniem  28.091993r. Poradnia Wychowawczo – Zawodowej w Niemodlinie ) została przekształcona w Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Niemodlinie.

Od 01.09.2005r. do nadal Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Niemodlinie przyjmuje  swoich klientów w nowej siedzibie  przy ul. Wojska Polskiego 5 w Niemodlinie,

Założeniem pracy poradni była od początku jej działalności  kontynuowana i jest obecnie pomoc szkołom, przedszkolom  i innym placówkom oświatowo – wychowawczym oraz rodzinom w rozwiązywaniu różnych problemów pedagogicznych,  związanych z wychowywaniem, opieką  i kształceniem młodzieży. Organizację i zakres działania poradni określa statut.

Nadzór pedagogiczny  nad poradnią pełni Kuratorium Oświaty w Opolu.

Uchwałą Nr X/71/2000r. Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 luty 2000r. w sprawie nadania i odnowienia aktów założycielskich szkół , poradni  psychologiczno – pedagogicznych i placówek opiekuńczo – wychowawczych odnowiono Akt Założycielski Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Niemodlinie. Na mocy tego aktu organem prowadzącym poradnię jest Powiat Opolski.

Na mocy Odnowienia Aktu Założycielskiego z dnia 28.06.2001r. (Załącznik do Uchwały Nr XX/172/01 Rady Powiatu Opolskiego dn. 28.06.2001r.) terenem działania poradni ustanowiono Powiat Opolski.

 

 

 

KADRA PORADNI

 

KADRA PEDAGOGICZNA

  • Jadwiga Wolak – Wawrzyniak – dyrektor/pedagog, nauczyciel dyplomowany. Posiada kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki oraz tyflopedagogiki. Mediator. Posiada uprawnienia do prowadzenia „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”, Edukacja Fundamentalna w Przedszkolu, programów i zajęć profilaktycznych i terapeutycznych. Ukończyła Kurs SORE.
  • Magdalena Sozańska – psycholog, nauczyciel mianowany, posiada kwalifikacje pedagogiczne. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu: Socjoterapia i trening interpersonalny oraz  liczne kursy doskonalenia zawodowego. Ukończyła Kurs SORE.
  • Małgorzata Grzelińska – Tomczak, pedagog, nauczyciel dyplomowany. Posiada kwalifikacje w zakresie edukacji i problemów wychowawczych dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie, kwalifikacje z zakresu socjoterapii oraz z  zakresu oligofrenopedagogiki. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie organizacji  i zarządzania oświatą oraz Szkolny doradca zawodowy, a także liczne kursy doskonalące. Ukończyła Kurs SORE.
  • Małgorzata Niekrasz – logopeda, nauczyciel dyplomowany. Posiada kwalifikacje pedagogiczne oraz kwalifikacje do prowadzenia logopedii i terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży, kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz surdopedagogiki. Ukończyła kurs języka migowego oraz kursy uprawniające  do badań przesiewowych dzieci i młodzieży z wadami słuchu.
  • Danuta Rabuczewska – Łozowska, psycholog (½ etatu), nauczyciel dyplomowany. Posiada kwalifikacje trenera – terapeuty rekomendowanego przez PTP, kwalifikacje do diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży z porażeniem mózgowym dziecięcym, ukończyła różne formy doskonalenia w zakresie socjoterapii oraz pomocy dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem oraz interwencji kryzysowej.
  • Joanna Sikora – pedagog,   doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany - odpowiada za realizację zadań w dziale poradnictwa zawodowego oraz planowania kariery zawodowej uczniów. Posiada kwalifikacje  z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, socjoterapii,  oligofrenopedagogiki oraz surdopedagogiki. Ukończyła Kurs SORE.
  • Michał Wawrzyniak – psycholog kliniczny/terapeuta, pedagog, nauczyciel dyplomowany. Posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapii z psychoterapią oraz terapii behawioralnej. Ukończył Kurs SORE.

PRACOWNICY ADMINISTRACJi I OBSŁUGI

  1. Alicja Warunek – specjalista ds. administracyjno - biurowych, obsługa sekretariatu
  2. Helena Garbowska – główny księgowy
  3. Krystyna Dąbrowska – pracownik pracy lekkiej

 

 


Licznik

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj30
mod_vvisit_counterWczoraj26
mod_vvisit_counterTydzień109
mod_vvisit_counterMiesiąc809
mod_vvisit_counterRazem42737

Dziś: Sie 21, 2019
Visitors Counter

Szukaj
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.